TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ TRUNG THU CHO BÉ

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ TRUNG THU CHO BÉ

Tết Trung Thu 2022 sắp đến rồi! Ba mẹ hãy cho các con học bộ từ vựng tiếng Anh với chủ đề Trung Thu để con được củng cố thêm lượng từ vựng vào dịp này nhé!

 1. Mid-autumn festival /mɪdɔːtəm/: Tết Trung thu
 2. Moon cake /ˈmuːn keɪk/: bánh Trung thu
 3. Dragon dance /ˈdræɡ.ən dæns/: múa rồng
 4. Lion dance /ˈlaɪ.ən dɑːns/: múa lân
 5. Lantern /ˈlæn.tən/: đèn lồng
 6. Toy figurine /tɔɪ fɪɡ.əˈriːn/: tò he
 7. Mask /mɑːsk/: mặt nạ
 8. Moon /ˈmuːn/: mặt trăng
 9. Banyan /ˈbænjæn/: cây đa
 10. Lantern parade /ˈlæntən pəˈreɪd/: rước đèn
 11. Bamboo /bæmˈbuː/: cây tre
 12. The man in the moon/ The Moon Man: chú Cuội
 13. Moon goddess (fairy) /ˈmuːn/ /ɡɒd.es/: chị Hằng
 14. Jade Rabbit /dʒeɪd ˈræb.ɪt/: Thỏ ngọc
 15. Star-shaped lantern /stɑːr ʃeɪptˈlæn.tən/: đèn ông sao
 16. Carp-shaped lantern /kɑːrp ʃeɪptˈlæn.tən/: đèn cá chép
 17. Lantern Light Festival /ˈlæn.tɚn laɪt ˈfes.tə.vəl/: Lễ hội hoa đăng
 18. platform /ˈplætfɔːm/: mâm cỗ
 19. Lunar calendar /ˈluːnə(r) ˈkælɪndə(r)/: Âm lịch
 20. Egg yolk /eɡ jəʊk/: lòng đỏ
 21. Lotus seed /ˈləʊtəs siːd/: hạt sen
 22. Peanut /ˈpiːnʌt/: đậu phộng
 23. Moon sighting/ to gaze at the moon/ to admire the moon: ngắm trăng 

Dưới đây là một số những từ vựng liên quan đến dịp Tết Trung Thu, ba mẹ hãy cùng con củng cố lượng từ vựng cùng với DOYOSE ENGLISH nhé.