Bộ sản phẩm bao gồm: Bản quyền ứng dụng DoYoSe English Premium trong 01 năm dành cho khóa Ground hoặc khóa Phonics; 01 Bút thông minh Smart Pen, 01 Bộ sách Smart WorkBook.

Giá: 12.000.000đ

Bộ sản phẩm bao gồm: Bản quyền ứng dụng DoYoSe English Premium trong 01 năm dành cho khóa Ground hoặc khóa Phonics; 01 Bút thông minh Smart Pen, 01 Bộ sách Smart WorkBook; 01 Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A7

Giá: 18.000.000đ

Bộ sản phẩm bao gồm: Bản quyền ứng dụng DoYoSe English Premium trong 01 năm dành cho khóa Ground hoặc khóa Phonics; 01 Bộ sách Smart WorkBook.

Giá: 10.000.000đ