Purchase Guide

 • Home
 • Purchase Guide

Hướng dẫn Mua hàng này được cập nhật lần cuối vào ngày 30 tháng 11 năm 2020.

1. WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Địa chỉ website: doyosevietnam.com.vn 

2. Đăng ký tài khoản

Để mua bất kỳ khóa học nào hoặc trở thành thành viên của trung tâm chúng tôi, trước tiên khách hàng  phải đăng ký bằng tài khoản cá nhân cung cấp các thông tin sau:

 1. Tên người dùng (Bắt buộc)
 2. Địa chỉ Email: (Bắt buộc)
 3. Mật khẩu (Bắt buộc)

3. Dữ liệu bạn cung cấp 

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu khác nhau từ hoặc về bạn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ. Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu chúng tôi thu thập.

4. Cách chúng tôi lấy dữ liệu về bạn

Chúng tôi sử dụng các công cụ như cookie, web beacons , dịch vụ phân tích và nhà cung cấp quảng cáo để thu thập dữ liệu được liệt kê ở trên. Một số công cụ này cung cấp cho bạn khả năng chọn không tham gia thu thập dữ liệu.

5. For What We Use Your Data

 1. Trả lời câu hỏi và mối quan tâm của bạn;
 2. Gửi cho bạn thông báo và thông tin quản trị, bao gồm tin nhắn từ người hướng dẫn và trợ giảng, thông báo về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi và cập nhật đối với các thỏa thuận của chúng tôi;
 3. Gửi thông báo đẩy tới thiết bị không dây của bạn để cung cấp các bản cập nhật và các thông báo liên quan khác (bạn có thể quản lý thông báo này từ trang “tùy chọn” hoặc “cài đặt” của ứng dụng dành cho thiết bị di động);

6. Lựa chọn của bạn về việc sử dụng dữ liệu của bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp một số dữ liệu nhất định cho chúng tôi, nhưng bạn có thể không sử dụng được các tính năng nhất định của Dịch vụ.

 • Để ngừng nhận thông báo khuyến mại từ chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách sử dụng cơ chế hủy đăng ký trong thông báo khuyến mại mà bạn nhận được hoặc bằng cách thay đổi tùy chọn email trong tài khoản của bạn. Lưu ý rằng bất kể cài đặt tùy chọn email của bạn là gì, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo giao dịch và quan hệ liên quan đến Dịch vụ, bao gồm xác nhận quản trị, xác nhận đơn đặt hàng, cập nhật quan trọng về Dịch vụ và thông báo về chính sách của chúng tôi.
 • Trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng có thể cho phép bạn kiểm soát cookie và các loại lưu trữ dữ liệu cục bộ khác. Thiết bị không dây của bạn cũng có thể cho phép bạn kiểm soát xem vị trí hoặc dữ liệu khác có được thu thập và chia sẻ hay không. Bạn có thể quản lý các LSO của Adobe thông qua bảng điều khiển Cài đặt bộ nhớ trang web của họ.
 • Để nhận thông tin và kiểm soát cookie được sử dụng cho quảng cáo được điều chỉnh từ các công ty tham gia, hãy xem các trang chọn không tham gia của người tiêu dùng đối với Sáng kiến Quảng cáo Mạng và Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số hoặc nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, hãy truy cập trang web Lựa chọn Trực tuyến của Bạn. Để chọn không tham gia quảng cáo hiển thị của Google hoặc tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google, hãy truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google. Để chọn không tham gia các quảng cáo được nhắm mục tiêu của Taboola, hãy xem Liên kết Chọn không tham gia trong Chính sách cookie của họ.
 • Để cập nhật dữ liệu bạn cung cấp trực tiếp, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào.

  Chúng tôi trực tiếp thu thập một số dữ liệu nhất định từ bạn, như thông tin bạn tự nhập, dữ liệu về việc bạn tham gia các khóa học và dữ liệu từ các nền tảng bên thứ ba mà bạn kết nối với eCademy. Chúng tôi cũng tự động thu thập một số dữ liệu, như thông tin về thiết bị của bạn và những phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc dành thời gian sử dụng.

7. Chính sách của chúng tôi về trẻ em

Chúng tôi ghi nhận lợi ích riêng tư của trẻ em và khuyến khích cha mẹ và người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động và sở thích trực tuyến của con họ.