Điều khoản, thỏa thuận sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện dưới đây sẽ điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng dịch vụ học tiếng Anh thông minh DoYoSe. Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản này trước khi bạn sử dụng dịch vụ.
1. Bạn phải tạo tài khoản DoYoSe để có thể truy cập và sử dụng dịch vụ. Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký với các thông tin của bạn (email và số điện thoại) và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp luôn đầy đủ và chính xác. Sau khi đăng kí tài khoản, Bạn sẽ nhận thông tin phản hồi qua email và tin nhắn SMS.
2. Mật khẩu cho tài khoản DoYoSe của bạn phải được giữ bí mật, do đó bạn hãy vui lòng bảo vệ và sử dụng đúng cách, hoặc thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi (1) mật khẩu bị lộ (2) phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản DoYoSe của bạn (3) có bất kỳ vi phạm nào bạn biết.
3. Bạn vui lòng thanh toán phí sử dụng dịch vụ DoYoSe theo gói đã chọn trước khi dịch vụ hết hạn nếu muốn tiếp tục sử dụng. Việc sử dụng dịch vụ có thể bị tạm ngưng và Bạn chỉ có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi gia hạn gói thành công. Chúng tôi cung cấp các bài học miễn phí trên chương trình để giúp phụ huynh có thể đánh giá nội dung và sự hữu ích của chương trình đối với các bé. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử các bài học trước khi tiến hành giao dịch. DoYoSe không chấp nhận hoàn tiền đối với những thanh toán thành công. DoYoSe chỉ chấp nhận hoàn tiền trong trường hợp khi giao dịch tài khoản của bạn bị trừ tiền nhưng hệ thống của chúng tôi không ghi nhận việc thanh toán của bạn và bạn không nhận được xác nhận mua nội dung thành công. Khi đó, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@doyosevietnam.com.vn . Sau khi đã xác nhận các thông tin của khách hàng cung cấp về giao dịch không thành công, tùy theo từng loại tài khoản khách hàng sử dụng mà việc hoàn tiền sẽ có thời gian khác nhau.
4. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được áp dụng cho tất cả các mặt hàng và dịch vụ trên trang mạng này. Các đơn giá trên trang mạng này đã bao gồm GTGT nếu có.
5. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các dịch vụ, khóa học trong hệ thống DoYoSe. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.
Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các dịch vụ, khóa học trong hệ thống của DoYoSe .
Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của DoYoSe ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.
Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của DoYoSe và các dịch vụ, khóa học trong hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, DoYoSe có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai vv… NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có. Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của NSD và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với NSD. DoYoSe có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng. DoYoSe có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của DoYoSe.
6. Phạm vi Địa lý: Cung ứng dịch vụ trên toàn quốc. 

Chăm sóc khách hàng

Tải ứng dụng

Kết nối với chúng tôi

Chăm sóc khách hàng​

Tải ứng dụng

Kết nối với chúng tôi