Ứng dụng học tiếng Anh thông minh DoYoSe lần đầu xuất hiện tại Việt Nam sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho việc học tiếng Anh của con trẻ.